دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

👌 آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد... آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود... ملائک تو را می‌ستایند... ❤️

🌸 قدردان زحمات بی‌دریغ تمام پزشکان ایثارگر بیمارستان حضرت قائم(عج) و معاونت بهداشتی شهرستان اسدآباد هستیم... 🌸

 

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد