دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

پیامبر اکرم به راستی که پیام آور مهربانی است، از آن جهت که حتی زادروزش نیز براتی برای «وحدت» بیشتر بین اهل تشیع و تسنن است.
روایت روز میلاد آخرین نبی بر این کره خاکی، ریسمانی محکم برای اتحادی از جنس برادری برای مذاهب اسلامی شد.
همان هدفی که آن پیامبر بزرگوار برای تعالی آن همت بسیاری گماشت: «وحدت اسلامی»

منظور از وحدت اسلامی، همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلّم و مشترک دین مبین اسلام است.
در سایه این وحدت می ‌توان در راستای تحقق اهداف و مصالح امت اسلامی موضعی واحد و همسو اتخاذ کرد و در برابر دشمنان اسلام ایستادگی نمود، در حالی که احترام به التزام قلبی و عملی هریک از مسلمانان به مذهب خود نیز حفظ می‌ شود.

سراسر سیره رسول خدا (ص) سرشار از وحدت بخشی بین مسلمانان و پرهیز از اختلاف و تفرقه است که از مشهورترین آنها ایجاد پیمان اخوت بین مهاجرین و انصار بوده است.

ائمه اطهار (ع)، در احادیث و روایات مکرر بر اهمیت «وحدت» صحه گذاشته اند از جمله امام صادق (علیه السلام) که فرمود:

«ایجاد وحدت هنگام پیدایش اختلاف و تباهی امت و نزدیک کردن آنها در هنگام جدائی، صدقه ایست که خداوند آن را دوست دارد.»[1]

در پایان ضمن گرامیداشت «هفته وحدت»، امیدواریم که این هفته زمینه ‌ساز اخوت هر چه بیشتر بین مذاهب اسلامی و اعتلای دین مبین‌مان گردد.

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد