🌿🌸 روز نهم دی ماه، روز #بصیرت و میثاق با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری گرامی‌باد 🌸🌿

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد