معرفی مسئول کتابخانه

مسئول کتابخانه معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی:جاهد محمودی نصرآبادی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری و علوم اطلاع رسانی

سمت: مسئول کتابخانه 

 

امکانات و فضای کتابخانه:

در رابطه با امکانات و فضای فیزیکی کتابخانه دانشکده باید توجه داشت که مکان دانشکده موقتی بوده و امکان جابجایی آن می رود معهذا فضای فیزیکی کتابخانه بشرح ذیل است:

1-مخزن کتب: در مخزن کتب 18قفسه کتاب وجود دارد که 17قفسه آن مربوط به کتب فارسی و 1 قفسه مربوط به کتب لاتین و فرهنگ لغات می باشد.تعداد کتب فارسی940عنوان و3695جلد می باشد و تعداد کتب لاتین 11عنوان و 27 جلد می باشد.

2-سالنهای مطالعه: کتابخانه دارای دو سالن مطالعه مجزا برای مطالعه دانشجویان آقا و خانم می باشد.

3-سایت رایانه: از آنجا که وجود رایانه برای امور تحقیقی پژوهشی و رفع نیازهای علمی دانشجویان ضروری می باشد کتابخانه نسبت به راه اندازی و تجهیز سایت رایانه اقدام کرد.سایت رایانه دارای 14 دستگاه رایانه است که همگی به شبکه متصل می باشند.