درباره ما

معرفی مسئول واحد:

نام و نام خانوادگی: سیده هما یاسینی

تحصیلات: لیسانس

سمت: کتابدار

معرفی کتابخانه:

 این قسمت به زودی تکمیل میگردد.

تاریخ:

این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد.

اهداف:

کتابخانه این مرکز زیر نظر معاونت آموزشی مرکز در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشگاه تلاش می کند تا به عنوان یک کتابخانه بیمارستانی با بهره گیری از حمایت های این بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی بپردازد. هدف کتابخانه تامین منابع لازم برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی دانشجویان،اساتید، اعضای هیات علمی ، کارکنان و سایر کاربران کتابخانه و ارتقاء سطح آموزشی وپژوهشی از طریق توسعه و استاندارد سازی خدمات وامکانات خود میباشد.

 رسالت وچشم انداز :

کتابخانه این مرکز مصمم است با بهره گیری از شیوه های نوین علمی، پژوهشی، اطلاع رسانی به منظور ارتقای سطح سلامت، درمان و آموزش علوم پزشکی گام برداشته و با حفظ ارزش های والای انسانی و رعایت اخلاق حرفه ای در ایجاد محیطی مناسب جهت گسترش کمی وکیفی منابع، تعالی امکانات، تجهیزات و بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی در ارائه خدمات آموزشی پژوهشی به اعضای هیات علمی،اساتید،دانشجویان وسایر کاربران تحت پوشش خود کوشا باشد .

 جامعه استفاده کننده :

کتابخانه بیمارستان قائم (عج) دانشجویان دانشکده ، اساتید و هیات علمی وکارکنان این مرکز ودانشکده علوم پزشکی اسدآباد را از کاربران اصلی و رسمی خود دانسته که در ارائه خدمات و تعیین اولویت ها مد نظر قرار خواهند گرفت .