بازدید سرزده دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲

 

 در این بازدیدها دکتر نظری‌پویا معاون بهداشتی و دکتر محمدی معاون اجتماعی دانشکده، رئیس دانشکده را همراهی می‌کردند.

 این بازدید سرزده در راستای؛ بررسی نحوه ارائه خدمات به مراجعین، بررسی مشکلات، دیدار با کارکنان مراکز و رفع موانع موجود، صورت گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران