به ریاست رئیس دانشکده برگزار شد؛

شورای آموزش و پژوهش و کمیته نقل و انتقال

 

شورای آموزش و پژوهش و همچنین کمیته نقل و انتقال در دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و به ریاست دکتر یوسفی، تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه مدیران فرهنگی دانشجویی و آموزش و همچنین اعضای هیئت علمی و اساتید دانشکده علوم پزشکی اسدآباد حضور داشتند.

در شورای آموزشی دانشکده در زمینه موارد مختلف آموزشی اساتید و دانشجویان تصمیماتی اتخاذ گردید.

در شورای پژوهشی نیز رئیس دانشکده در زمینه کمیته‌های پژوهشی، کد اخلاق، فعالیت‌های پژوهشی و افزایش طرح‌های پژوهشی مواردی را مطرح و مورد تاکید قرار داد.

همچنین در کمیته نقل و انتقالات نیز کلیه موارد و درخواست متقاضیان انتقالی، بررسی شد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران