توسط رئیس دانشکده صورت گرفت؛

بازدید از واحد تولیدی مواد غذایی

 

در راستای نظارت و بازرسی مستمر از واحدهای تولیدی مواد غذایی شهرستان اسدآباد، از یکی از این واحدهای تولید مواد غذایی بازدید به عمل آمد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در راستای ارزیابی و نظارت بر نحوه تولید مواد غذایی و بررسی رعایت موازین بهداشتی، از یکی از واحدهای تولیدی مواد غذایی شهرستان اسدآباد، بازدید نمود.

دکتر محمدی معاون اجتماعی، دکتر عفت‌پناه مدیر غذا و دارو و خانم احمدی کارشناس این حوزه در این بازدید، رئیس دانشکده را همراهی می‌کردند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران