رئیس دانشکده در جلسه هیئت رئیسه مطرح کرد:

صرفه جویی در مصارف و منابع با توجه به محدودیت‌های موجود

 

بیست و هفتمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده در حوزه ریاست تشکیل گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، معاونین؛ توسعه، درمان، اجتماعی و بهداشت و مدیران غذا و دارو و پرستاری و همچنین اداره مالی و بودجه و مسئول روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از حاضرین در این جلسه بودند.

این جلسه با پیشنهادات ارسالی از معاونت‌ها آغاز شد.

رئیس دانشکده دکتر یوسفی در سخنان ابتدایی خود در این جلسه ضمن بیان محدودیت‌های منابع و لزوم صرفه‌جویی در مصارف با تاکید بر ارائه خدمات بی‌وقفه به مراجعین، افزود؛

صرفه جویی در منابع و مصارف با توجه به محدودیت‌های منابع امری غیرقابل انکار است و این امر می‌بایست هیچ خللی در ارائه خدمات به مراجعین ایجاد ننماید.

لزوم حرکت جهادی از جانب کلیه کارکنان دانشکده و مدیران در این راستا، مورد تاکید است.

رئیس دانشکده در ادامه ضمن تشکر از زحمات کلیه معاونین، مدیران و کارکنان درخصوص ارتقاء برخی شاخص‌ها در سطح کشور و با توجه به نوپا بودن دانشکده، تصریح نمود؛

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در بین دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور در جذب اوراق بهادار خزانه اسلامی، جزء دانشگاه‌های پیشتاز است و این مرهون زحمات همه همکاران ارجمند شاغل در حوزه‌های متفاوت دانشکده است.

استقرار متخصصان جدیدالورود در کمترین زمان ممکن در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نیز از شاخص‌های مثبت دیگر دانشکده است.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران