در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد؛

دومین جلسه کمیته گرامی‌داشت چهلمین سال انقلاب

 

در راستای گرامی‌داشت چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دومین جلسه از این کمیته در حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، تشکیل گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه به ریاست دکتر محمدی معاون اجتماعی دانشکده در دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر حراست دانشکده کامران تشکینی، دبیر کمیته خانم زمانی و حسین سلیمانی روابط عمومی دانشکده و همچنین رابطین حوزه‌های مختلف دانشکده تشکیل شده بود، اهداف و علل تشکیل این کمیته تشریح و در خصوص عملیاتی و اجرایی شدن تصمیمات کمیته، نقطه نظرات و مباحث لازم عنوان گردید.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران