به ریاست دکتر یوسفی تشکیل شد؛

پنجمین جلسه هیئت مدیره پلی کلینیک ویژه تخصصی امید

 

پنجمین جلسه هیئت مدیره پلی کلینیک ویژه تخصصی امید به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه با حضور معاون درمان دکتر شفیقیان و اعضای هیئت مدیره پلی کلینیک ویژه تخصصی امید در حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد.

در این نشست درخصوص نیروی انسانی کلینیک، موارد مالی، تجهیزات و نحوه ساماندهی نوبت‌دهی به مراجعین مباحثی مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران