‍ به ریاست دکتر یوسفی؛

شورای فرهنگی دانشکده تشکیل جلسه داد

 

جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده تشکیل گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه با حضور معاون توسعه دکتر حیدری، معاون اجتماعی و مدیر فرهنگی دانشجویی دکتر محمدی، مسئولین و اعضای شورا، تشکیل شد.

مدیر امور پرستاری دانشکده خانم قادری، حسین سلیمانی مسئول روابط عمومی دانشکده، خانم دکتر نجفی مدیر آموزش و پژوهش، خانم نظری و ابراهیم قادری از دیگر اعضای حاضر در این جلسه بودند.

این جلسه مصوباتی در زمینه‌های فرهنگی و مراسم روز پرستار داشت که بعد از پیشنهاد، بحث و تبادل نظر به تصویب اعضای شورا رسید.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران