جلسه هیئت رئیسه دانشکده با حضور اعضاء و به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در حوزه ریاست دانشکده برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، معاون توسعه دکتر حیدری، معاون درمان دکتر شفیقیان، معاون اجتماعی دکتر محمدی، معاون بهداشتی دکتر نظری‌پویا، مشاور ریاست حسن کرمی‌پایدار، مدیر غذا و دارو دکتر عفت‌پناه، مدیر امور پرستاری خانم قادری، مدیر امور مالی جعفر سالمی و حسین سلیمانی مدیر روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از حاضرین در این جلسه بودند.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران