🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

" السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام "

میلاد سراسر نور سیدالشهداء حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار بر همکاران ارجمند، سبز پوشان پر افتخار و شیعیان جهان، مبارک‌باد

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد