جلسه نظام ارجاع الکترونیکی صبح امروز به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه اعضای این کمیته و معاونین؛ توسعه، درمان و بهداشتی حضور داشتند.

دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در ابتدای این جلسه بر اهمیت راه‌اندازی و تکمیل نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت تاکید نمود و اهم مسائل مطروحه که در این جلسه عنوان شد به شرح ذیل است؛

💠 هماهنگی و لینک سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) با نرم افزار بیمارستانی (His)

💠 ضرورت راه‌اندازی سیستم نوبت دهی در کلینیک‌های تخصصی

💠 تهیه نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مورد نیاز جهت راه‌اندازی نظام ارجاع

💠 ترسیم و ارائه نقشه‌راه نظام ارجاع در سطوح ۱ به ۲ و ۲ به ۳ دانشکده

💠 هماهنگی معاونت‌های بهداشتی و درمان جهت اجرای برنامه ارجاع