💢 دکتر منصور حیدری معاون توسعه و منابع دانشکده علوم پزشکی اسدآباد خبر داد؛

💯 تخصیص و تحویل یک دستکاه آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۵ دیزلی کمکدار از گمرک بندر عباس به دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

◀️ اداره حوادث و فوریت‌های پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد اکنون دارای ۸ دستگاه آمبولانس می‌باشد.