💢 پیشگامی لیلا امیدی سرپرست فرمانداری اسدآباد و روسای ادارات برای آموزش و اطلاع رسانی اجرای فاز اول بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از
۲۷ اردیبهشت تا ۱۵ تیرماه ۹۸

با شعار « #فشارخون؛ بدانیم و اقدام کنیم »