به ریاست رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد؛

"جلسه ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف برنامه عملیاتی"

جلسه ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف برنامه عملیاتی به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، تشکیل گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده و با حضور دکتر شفیقیان معاون درمان، دکتر نظری‌پویا معاون بهداشتی و مدیران و مسئولین پایش همه حوزه‌ها برگزار شد.

در این جلسه عملکرد سه ماهه اول و نه ماه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با میانه کشور بحث شد.

در پایان جناب دکتر یوسفی از زحمات همه مسئولین، کارشناسان و رابطین قدردانی کرد و بر اجرای برنامه‌های ابلاغی و اختصاصی دانشکده و رفع موانع عدم تحقق برنامه‌های پیش بینی شده، تاکید کرد.