💎 #فشارخون_بدانیم_و_اقدام_کنیم

💯 هرچه سریع‌تر افراد بالای ۳۰ سال، مادران باردار و بیماران کلیوی را جهت سنجش #فشار_خون به سمت پایگاه‌ها و ایستگاه‌های #شهر و #روستا هدایت کنید

👈 منتظر شما هستیم...

💢 کارگروه اطلاع رسانی و روابط عمومی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا اسدآباد