معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد خبر داد؛

"سنجش فشارخون ۹۴۰۰ نفر در سطح شهرستان از ابتدای شروع طرح"

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در چهارمین جلسه ستادی بسیج ملی فشار خون به ریاست دکتر یوسفی گفت:

فشارخون ۹۴۰۰ نفر در سطح شهرستان از ابتدای شروع طرح مورد سنجش قرار گرفت.

به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر محمدجواد نظری‌پویا معاون بهداشت دانشکده از سنجش فشارخون ۹۴۰۰ نفر در شهرستان اسدآباد از شروع طرح خبر داد و افزود: فعلا مشکل خاصی در اجرای طرح نداریم و تا کنون با توجه به آموزش و اطلاع رسانی وسیعی که در سطح شهرستان انجام شده، طرح به خوبی و مورد انتظار پیش رفته است.

همچنین دکتر یوسفی رئیس دانشکده نیز در این جلسه از عموم مردم و همچنین همه سازمان‌ها و ادارات شهرستان خواست تا همکاری خود را برای هر چه بهتر انجام شدن این طرح ملی بیشتر کنند.

زمان طرح بسیج ملی کنترل فشارخون به دستور رئیس جمهور و با پیشنهاد وزیر بهداشت تا 15 تیرماه می‌باشد.

? #بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون
? #فشارخون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
? #فشار_خون_قاتل خاموش