توسط ناظر دانشگاهی برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛

"اعضای تیم نظارتی منصوب شدند"

حسن کرمی پایدار ناظر دانشگاهی برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد طی حکمی، اعضای تیم نظارتی این کمپین را منصوب کرد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، براساس این ابلاغ؛ مرتضی جعفری رئیس اداره تشخیصی درمانی معاونت درمان، امیدعلی کریمی سرپرست اداره امور آزمایشگاه‌ها، مهدی بسطامی مدیر بیمارستان، صادق فرجی کارشناس درمان معاونت درمان و خانم نرگس قادری کارشناس مسئول واحد پرستاری به عنوان تیم نظارتی بسیج ملی کنترل فشار خون شهرستان اسدآباد تعیین شدند.

در قسمتی از این ابلاغ آمده است؛

با عنایت به لزوم نظارت و پایش مستمر و تاثیر آن بر کیفیت اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان عضو تیم نظارتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد منصوب می‌گردید.

? #بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون
? #فشارخون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
? #فشار_خون_قاتل خاموش