💢 بازدید و پایش تیم نظارتی دانشکده از پایگاه‌های کنترل فشار خون بیمارستان حضرت قائم(عج) و کلینیک تخصصی شهرستان اسدآباد

💎 #بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون
💎 #فشارخون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
💎 #فشار_خون_قاتل خاموش