? بازدید و پایش تیم نظارتی دانشکده از پایگاه‌های کنترل فشار خون بیمارستان حضرت قائم(عج) و کلینیک تخصصی شهرستان اسدآباد

? #بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون
? #فشارخون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
? #فشار_خون_قاتل خاموش