💢 همکاران ستادی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد نیز با ثبت فشار خون خود در سامانه وزارت بهداشت، به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند

◀️ همکاران ارجمند شاغل در؛

👈 حوزه ریاست، معاونت‌های توسعه و درمان، مدیریت غذا و دارو به آزمایشگاه رفرانس(مرکز بهداشت) واقع در میدان امام(ره)

👈 معاونت آموزشی به مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۳

👈 بیمارستان به تریاژ اورژانس و کلینیک تخصصی

باتفاق خانواده‌های محترمشان مراجعه نمایند و به بسیج ملی کنترل فشار خون ملحق شوند.

💎 #بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون
💎 #فشارخون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
💎 #فشار_خون_قاتل خاموش

💯 کارگروه اطلاع رسانی و روابط عمومی بسیج ملی کنترل فشار خون اسدآباد