? همکاران ستادی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد نیز با ثبت فشار خون خود در سامانه وزارت بهداشت، به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند

◀️ همکاران ارجمند شاغل در؛

? حوزه ریاست، معاونت‌های توسعه و درمان، مدیریت غذا و دارو به آزمایشگاه رفرانس(مرکز بهداشت) واقع در میدان امام(ره)

? معاونت آموزشی به مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۳

? بیمارستان به تریاژ اورژانس و کلینیک تخصصی

باتفاق خانواده‌های محترمشان مراجعه نمایند و به بسیج ملی کنترل فشار خون ملحق شوند.

? #بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون
? #فشارخون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
? #فشار_خون_قاتل خاموش

? کارگروه اطلاع رسانی و روابط عمومی بسیج ملی کنترل فشار خون اسدآباد