جلسه با اعضای مجمع خیرین سلامت شهرستان اسدآباد و استان همدان به ریاست دکتر یوسفی سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در حوزه ریاست برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه با حضور معاونین؛ توسعه، آموزش و بهداشت، رئیس دفتر ریاست رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان اسدآباد و اعضای مجمع خیرین سلامت استان همدان برگزار شد.

میهمان ویژه این جلسه، معاون امور استان‌های مجمع خیرین سلامت کشور بود که پس از تلاش‌های دکتر رنجبرزاده نماینده شهرستان اسدآباد در مجلس شورای اسلامی و مکاتبات و پیگیری‌های دانشکده در خصوص احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستای موسی‌آباد، به شهرستان سفر کرده است و در این مورد تصمیماتی اتخاذ گردید و مقرر شد با کمک مجمع خیرین سلامت و مشارکت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در روستای موسی‌آباد، مرکز خدمات جامع سلامت احداث و راه‌اندازی شود.

در این جلسه در راستای برگزاری انتخابات پیش‌روی مجمع و انجام هماهنگی‌های لازم در این خصوص و مسائل پیرامون مجمع شهرستان نیز بحث گردید.