? ایستگاه سیار #کنترل_فشار_خون توسط کد فوریت پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، مقابل پارک شهید رجایی

? همیشه با شمائیم ...

? #بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون
? #فشارخون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
? #فشار_خون_قاتل خاموش