اسامی و مشخصات کاندیدای پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری شهرستان اسدآباد اعلام شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، فهرست اسامی را در عکس پیوست، مشاهده کنید.

👈 زمان تبلیغات: ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ لغایت ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸

💯 روز اخذ رای ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸

◀️ ستاد اجرایی پنجمین انتخابات نظام پرستاری شهرستان اسدآباد