دکتر نظری‌پویا؛ دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون شهرستان گفت:

آمار سنجش فشار خون در سطح شهرستان اسدآباد، به ۸۴ درصد رسید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر محمدجواد نظری‌پویا سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده و دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون، درصد سنجش فشار خون در سطح شهرستان را تا پایان این کمپین ملی، ۴۵۲۰۷ نفر گزارش نمود که این عدد برابر با ۸۴ درصد میزان گروه هدف جامعه می‌باشد.

لازم به توضیح است که کلیه افراد واجد شرایط اندازه گیری فشار خون شهرستان اسدآباد، عددی نزدیک به ۵۴ هزار نفر می‌باشد.