جلسه کمیته بحران دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر فرید یوسفی سرپرست دانشکده و با حضور معاونین؛ توسعه، بهداشتی، درمان و دیگر مسئولان در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در این جلسه گفت: این جلسه در راستای اخذ تصمیمات ضروری برای بحران‌های احتمالی در سطح شهرستان و پیش بینی وقوع موارد احتمالی، تشکیل شده است.

تعیین و به روز رسانی چارت Eoc دانشکده، تعریف سناریوهای مختلف، بررسی امکانات موجود و تعیین زمان جلسه هماهنگی از مهمترین مباحث مطروحه در این نشست بود.