نخستین جلسه قرارگاه رصد، پایش، عرضه و مصرف دارو و ملزومات پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در نخستین جلسه قرارگاه رصد، پایش، عرضه و مصرف دارو و ملزومات پزشکی که در دفتر ریاست دانشکده با حضور رئیس قرارگاه رصد و پایش دارو و ملزومات پزشکی شهرستان، مدیر اجرایی قرارگاه، مدیران سازمان‌های بیمه گر، معاونت‌های درمان، بهداشتی و سایر اعضای عضو این قرارگاه برگزار شد، رئیس قرارگاه رصد و پایش دارو و ملزومات پزشکی شهرستان با مهم برشمردن صرفه جویی‌های ضروری در همه زمینه‌های لازم اظهار داشت: باید در زمینه فرهنگ استفاده از دارو تلاش نمایم.

دکتر فرید یوسفی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در بین پزشکان و آحاد جامعه بیان نمود که با آموزش و نظارت بیشتر می‌توان بخشی از مشکلات موجود را مرتفع کرد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت:در شرایط تحریم‌ها نیاز به همدلی و تلاش بیشتر احساس می شود.

رئیس قرارگاه رصد، پایش، عرضه و مصرف دارو و ملزومات پزشکی شهرستان با تشکر از همه اعضای حاضر در این جلسه ابراز داشت: باید هر یک به اندازه توان خود در این مقاومت سهیم باشند.

در ادامه دكتر حسین عفت پناه دبير قرارگاه نیز به نكاتی در خصوص اهداف قرارگاه در سطح وزارت و دانشگاه‌ها و مشکلات دارو و ملزومات پزشکی در سطح شهرستان اشاره کرد.

دبیر قرارگاه رصد، پایش، عرضه و مصرف دارو و ملزومات پزشکی شهرستان در ادامه بخشی از مشکلات دارویی سطح شهرستان را آثار روانی تحریم ها بر شمرد که انشالله با مدیریت و نظارت بیشتر تیر دشمنان اسلام و ملت به سنگ خواهد خورد.

مدیر غذا و داروی شهرستان سپس بر اجرای راهکارهای عملی از جمله فعال شدن کمیته‌های اقتصاد و درمان دانشکده و اجرای پروتکل داروهای پرهزینه برای برون رفت از شرایط تاکید کرد.

در پایان سایر اعضاء در خصوص مطالب مطرح شده نقطه نظراتی ارائه دادند.