👈 آگهی ثبت ‌نام داوطلبین عضویت در پنجمین دوره انتخابات شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ايران

بدين‌وسيله به اطلاع كليه كادر پرستاری مشمول ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاری می‌رساند؛ پنجمین دوره انتخابات شورای عالی سازمان نظام پرستاری در تاريخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ برگزار خواهد شد.

لذا متقاضيان واجد شرايط ثبت ‌نام در شورای عالی سازمان نظام پرستاری می‌توانند از تاريخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ لغايت ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ (به مدت ۵ روز اداری) با توجه به شرايط ذيل، اسکن مدارك لازم( بشرح ذیل) را به هیئت اجرایی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تحویل(جهت بارگذاری در پورتال) و رسید دریافت نمایند.

👈 شرايط انتخاب شوندگان شورای عالی سازمان نظام پرستاری به شرح ذيل می‌باشد:

1ـ دارا بودن شرايط انتخاب شوندگان عضويت در هيئت مديره‌های سازمان نظام پرستاری با ارائه كارت عضويت و تاريخ معتبر كه اعتبار آن به تأييد سازمان نظام پرستاری مركز برسد.

تبصره1: در اين باره ستاد اجرایی مرکزی می‌بايست بطور كتبی برای كليه داوطلبين از سازمان نظام پرستاری مركز استعلام نمايد.

تبصره 2: كارت پرسنلی عضويت در هيئت مديره‌ها يا شورای عالی يا كارمندی سازمان ملاك عمل نمی‌باشد.

2ـ عدم سابقه محكوميت كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعی باشد.

3ـ عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقی و مالی

4- عدم سابقه محكوميت از هيات‌های رسيدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری كه منجر به محروميت از عضويت در سازمان نظام پرستاری باشد.

5ـ التزام عملی به اسلام و پايبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

تبصره: ضمناً اقليت‌های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران كه تابع احكام دين اعتقادی خود می‌باشند، مشروط به اينكه تجاهر به نقض احكام اسلامی را ننمايند.

👈 مدارك لازم جهت ثبت‌نام داوطلبين عضويت در پنجمین دوره انتخابات شورای عالی سازمان نظام پرستاری:

1ـ اسكن شناسنامه (صفحات اول و توضيحات)

2ـ اسكن كارت ملی (پشت و رو)

۳- اسكن كارت عضويت تأييد شده سازمان نظام پرستاری

۴- اسكن فرم تكميل شده عکس دار ثبت نام داوطلبين (فرم شماره 1 تایپ شده توسط داوطلب)

🔻 ضمنا جدول زمانبندی این انتخابات را در عکس مشاهده نمایید.