در اولین روز کاری دکتر مخصوصی صورت گرفت؛

"دیدار با معاونین توسعه و بهداشت وزارت بهداشت"

صبح امروز و در اولین روز کاریِ سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، دکتر مخصوصی به اتفاق دکتر رنجبرزاده نماینده مردم شهرستان اسدآباد و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و دکتر منصور حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با دکتر تقوی‌نژاد و دکتر رئیسی؛ معاونین توسعه و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار نمودند.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این دیدارها در راستای پیشبرد اهداف دانشکده و ادامه پیگیری مجوزات استخدام نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده، انجام شد.

اخذ مجوز اعتبارات جهت انجام موارد در دستِ اقدام، از دیگر اهداف این نشست‌ها اعلام شده است.

از مهمترین دستاوردهای سفر امروز دکتر مخصوصی سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق دکتر حیدری معاون توسعه، در معیت دکتر رنجبرزاده نماینده ساعی شهرستان، امضاء قرارداد دستگاه M.R.I می‌باشد.

براساس قرارداد یاد شده، دستگاه M.R.I تا حدود ۶ ماه آینده به شهرستان وارد خواهد شد و همشهریان گرانقدر و شهرستان‌های همجوار می‌توانند از مزایای این تجهیزات متنفع گردند.