🏴 ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
سقای حرم سید و سالار نیامد

تاسوعای حسینی تسلیت‌باد

✔️ روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد