به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر بهنام رضا مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد طی احکام جداگانه‌ای؛ "دکتر منصور حیدری" را به عنوان "معاون توسعه مدیریت و منابع"، "دکتر سعید شفیقیان" را به عنوان "معاون درمان" و "حسن کرمی پایدار" را به عنوان "رئیس دفتر رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد"، ابقاء نمود.

همچنین بر اساس این گزارش رئیس دانشکده در احکام جداگانه دیگری، ابلاغ سرپرستی؛ "دکتر حمیدرضا عادلی بهروز" و "دکتر محمدجواد نظری پویا" را به ترتیب به؛ "معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی" و "معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد" تبدیل کرد.