💢 دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار امروز دکتر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد، دکتر مخصوصی رئیس دانشکده، معاونین توسعه و بهداشت و رئیس حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛

💎 اقدامات و پیشرفت‌های اخیر دانشکده علوم پزشکی اسدآباد مشهود و قابل تقدیر است

💎 تقدیر از ریاست، معاونین و مسئولین دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به خصوص در اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون

💎 شهرستان اسدآباد در برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون جزء ۱۰ دانشگاه برتر کشور بود و این امر قابل تقدیر ویژه است

💎 اقدامات موثر در راستای پیشرفت اهداف حوزه سلامت و همراهی همیشگی دکتر رنجبرزاده قابل چشم پوشی نیست و از ایشان تشکر می‌نمایم

💎 وجود دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در شهرستان اسدآباد باعث ارتقاء سطح سلامت شهرستان اسدآباد و منطقه شده است و این امر رضایتمندی مراجعین را به دنبال داشته است

💎 ایران در سال ۲۰۲۰ به عنوان رئیس کنوانسیون مبارزه با دخانیات و تنباکو معرفی شده است که لازم است دانشگاه‌ها در این راستا و هماهنگ با ستاد وزارت اقدامات عملی در جمع آوری مواد دخانی انجام دهند

 

همچنین دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در دیدار امروز پیرو درخواست‌های رئیس دانشکده و نماینده مردم اسدآباد در مجلس، دستورات ویژه در خصوص؛

◀️ تخصیص اعتبارات لازم

◀️ رفع موانع

◀️ هتلینگ بخش‌های بیمارستان

◀️ رفع موانع موجود در راستای جذب نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف دانشکده

◀️ تخصیص اعتبارات لازم جهت ساخت محل استقرار دستگاه MRI

◀️ جذب پزشک عمومی و متخصص‌های مورد نیاز دانشکده و منطقه

👈 را به معاونین وزارت بهداشت، صادر نمود.