هفته سالمند گرامی‌باد

💢 شعار و روز شمار هفته سالمند اعلام شد.

▫️ هفته جهانی سالمند از سوم تا نهم مهر ماه، با شعار "فرصت‌های برابر برای تمام سنین" برگزار می‌شود.

🔻 عناوین هفته جهانی سالمند:

🔹 چهارشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۸:
(روز سالمند، سلامت و سبک زندگی سالم)

🔹 پنج‌شنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۸:
(روز سالمند و همبستگی در بستر خانواده و جامعه)

🔹 جمعه ۵ مهرماه ۱۳۹۸:
(روز سالمند، سنت‌های دیرین فرهنگی، دینی و تکریم منزلت آنان)

🔹 شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸:
(روز سالمند، رفاه اجتماعی و محیط توانمند ساز)

🔹 یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸:
(روز سالمند، عدالت، حقوق شهروندی و حمایت‌های قانونی)

🔹 دوشنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۸:
(روز سالمندی فعال و مشارکت اجتماعی)

🔹 سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸:
(روز سالمند و سازمان‌های مردم نهاد)