🔺 بازدید دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق معاون درمان از درمانگاه شبانه روزی (۸ صبح تا ۱۲ شب) پزشک عمومی بیمارستان امیرالمومنین علیه السلام

💯 این درمانگاه از امروز در محل سابق بیمارستان امیرالمومنین علیه السلام برقرار می‌باشد