🔺 بازدید دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از جانمایی کد ۲ شهری فوریت‌های پزشکی دانشکده

💯 کد ۲ فوریت‌های پزشکی در محل سابق بیمارستان امیرالمومنین علیه السلام و در راستای ارائه خدمات اهالی منتهی به این محل و زائرین حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام راه‌اندازی می‌شود