دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمان اسدآباد در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی در قالب قرار داد پزشک خانواده  نسبت به جذب دو نفر کارشناس مامایی از طریق برگزاری آزمون (کتبی و مصاحبه) و طی مراحل گزینش با شرایط ذیل اقدام نمایید.لذا از تمامی متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 98/8/28 تا تاریخ 98/8/30 جهت ثبت نام و شرکت در آزمون به آدرس : میدان امام ساختمان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی – اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد مراجعه نمایید.

آزمون کتبی در روزدوشنبه مورخ 98/9/4 رأس ساعت 9 صبح  در محل سالن جلسات حوزه ریاست برگزار خواهد شد. نتایج 2 برابر ظرفیت پذیرفته شدگان در آزمون کتبی در تاریخ 98/9/5 از طریق سایت  https://asaums.ac.ir اعلام خواهد شد .همچنین مصاحبه شفاهی در تاریخ 9/9/98در محل معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشکده علوم پزشکی انجام خواهد شد.

1- شرایط عمومی:

1-1-تدین به دین مبین اسلام.

1-2-داشتن تابعیت ایران

1-3-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان.

1-4-عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

1-5--نداشتن منع اشتغال در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی.

1-6-داوطلبان نباید مستخدم رسمی,ثابت  وپیمانی سایر دستگاه های دولتی ویا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

1-7-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

1-8-داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کار براساس دستورالعمل مصوب

2-شرایط اختصاصی

2-1-دارا بودن مدرک کارشناسی مامایی وبالاتر (به قبول شدگان در ازمون با مدرک بالاتر از کارشناسی مزایای کارشناس پرداخت خواهد شد.)(الزامی)

2-2-دارابودن گواهی پایان طرح (الزامی)

2-3-کسب حداقل %50 نمره آزمون کتبی(الزامی)

3- نحوه ثبت نام:

  • از تاریخ 98/8/28 حداکثر لغایت ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 98/8/30 نسبت به تحویل مدارک خود به اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد واقع در میدان امام (ره)ساختمان معاونت توسعه اقدام نمایند
  • مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف) تکمیل برگ درخواست شغل

ب)رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره    2178065768005 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد نزد بانک ملی با شناسه واریز 121000015310092 به عنوان حق شرکت در آزمون قابل پرداخت میباشد.

ج- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

د- اصل و تصویر کارت ملی

ر-اصل و تصویر شناسنامه

ز-اصل و تصویر پایان طرح

ه- عکس 3*4 به تعداد 2 قطعه

تذکرات:

  • به مدارک ناقص و یا ارسال مدارک بعد از زمان اشاره شده ترتیب اثر داده نمیشود.
  • شرکت مراقبین سلامت شهری در این آزمون بلا مانع است
  • متقاضیان دارای سابقه کار در مراکز خدمات جامع سلامت وگواهی دوره 60ساعته زایمان فیزیولوژیک از امتیاز 5 نمره ای مصاحبه برخوردار میباشند.
  • داشتن کارت ملی در روز آزمون و مصاحبه الزامی میباشد.