به ریاست دکتر مخصوصی تشکیل شد؛

"جلسه ستادی تحول سلامت"

جلسه ستادی تحول سلامت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر مخصوصی رئیس دانشکده و با حضور معاونین؛ توسعه، درمان و بهداشتی دانشکده و رئیس دفتر حوزه ریاست و رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان اسدآباد و با حضور اعضای این ستاد در دفتر رئیس دانشکده تشکیل گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه در محورهای مختلفی دنبال شد که اهم مسائل مطروحه به تصویب اعضاء رسید.

در پایان این جلسه و پیرو نامه وزارت متبوع، بر لزوم برگزاری کمیته‌های تحول سلامت در هر ماه و حضور فعال اعضاء تاکید گردید.