? حضور پر شور کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در تجمع و راهپیمایی تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و محکوم نمودن اغتشاشات اخیر
۲۹ آبان ۱۳۹۸