? نتایج آزمون جذب کارشناس مامایی پزشک خانواده و مراقبین سلامت  ?

? پیرو برگزاری آزمون مورخه ۹۸/۹/۴ جذب کارشناس مامایی در قالب برنامه پزشک خانواده، لیست قبول شدگان در آزمون (حد نصاب ۵۰ درصد آزمون کتبی) به شرح جدول زیر، اسامی افراد جهت حضور در مصاحبه مورخ ۹۸/۹/۹ ساعت ۹ صبح در محل دفتر معاونت توسعه دانشکده (اسدآباد - میدان امام ره) اعلام می‌گردد.

? قبول شدگان؛ مدارک لازم مبنی بر ایثارگری یا گواهی ۶۰ ساعته فیزیولوژیک را به همراه داشته باشند.

◀️ لیست قبول شدگان:

۱- ندا مرسلی
۲- مریم صوفی
۳- سمیرا فهلی
۴- مریم صادق زاده
۵- سحر وارسته
۶- آرزو روحی
۷- سوگند خزایی
۸- طیبه حریت
۹- رویا بسطامی
۱۰- خدیجه حیدری کیا
۱۱- بهار جعفری
۱۲- پگاه عنوانی

? ۴ نفر اول لیست، مربوط به مصاحبه پزشک خانواده و از نفر ۵ تا ۱۲ جهت مراقب سلامت مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت و بر اساس نیاز معاونت بهداشتی، به ترتیب اولویت اکتسابی نتیجه نهایی متعاقبا جذب خواهند شد.