به ریاست دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛

"جلسه هم‌اندیشی پزشکان متخصص شهرستان تشکیل شد"

نشست هم‌اندیشی متخصصین شهرستان اسدآباد با هدف بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راه‌کارهای مناسب در دفتر دکتر مخصوصی تشکیل گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه با حضور دکتر شفیقیان معاون درمان، دکتر سلیمان اختیاری رئیس بیمارستان حضرت قائم(عج) و حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، با هدف بهبود بخشی وضعیت موجود و ارتقاء سطح کیفی شاخص‌های سلامت و با حضور اکثریت قریب به اتفاق پزشکان متخصص شاغل در شهرستان، پیش از ظهر روز شنبه در محل دفتر رئیس دانشکده برگزار شد.

دکتر مخصوصی در این جلسه ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های بی وقفه پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان، با بیان ضرورت بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات در نشست‌های هم اندیشی گفت:

نتایج حاصل از این نشست‌ها می‌تواند با تببین شرایط، راه‌کارهای موثری را در جهت بهبود وضعیت موجود و خدمت رسانی به مردم و رضایتمندی بیماران ارائه نماید و البته این امر مستلزم همکاری و همدلی تمامی پرسنل و پزشکان زحمتکش بیمارستان می‌باشد که می‌تواند هم‌سو و هم جهت با یک حرکت رو به جلو، موجبات تحولات بزرگ در سیستم را فراهم نماید.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با استقبال از تداوم برگزاری نشست‌های هم اندیشی با موضوعات مختلف و استفاده از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده همکاران، ابراز امیدواری کرد و افزود:

با استفاده از تجارب و نظرات مطرح شده شما سروران گرامی در این نشست‌ها و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات خاص پزشکی، این مجموعه می‌تواند به یک جمع بندی مثبت برای ارائه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور توسعه همه جانبه سیستم برسد.

در این جلسه پزشکان متخصص هر یک در سخنانی به ارائه گزارشی از وضعیت کاری و بیان تنگناها و چالش‌های موجود در گروه‌ها خود پرداختند.