در راستای اردوی جهادی ۴۰ روستا انجام شد؛

"ویزیت رایگان متخصصین از بیماران روستای چنار سفلی"

به مناسبت هفته بسیج و چهلمین سال تاسیس بسیج، متخصصین جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی و زنان امروز مراجعین مرکز چنار سفلی را به صورت جهادی و رایگان مورد ویزیت و معاینه تخصصی قرار دادند.

به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و متخصص جراح عمومی، دکتر شفیقیان معاون درمان و متخصص ENT و خانم دکتر قاسمی متخصص زنان و زایمان در این اردوی جهادی حضور فعال داشتند.

طرح بزرگ اردوی جهادی ۴۰ روستا به صورت هم‌زمان برای اولین بار در شهرستان اسدآباد انجام شده است و تا پایان هفته بسیج ادامه خواهد داشت.

در این طرح که به مناسبت چهلمین سال تشکیل بسیج در حال اجراست؛ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد (ریاست، معاونین و معاونت بهداشتی)، بسیج جامعه پزشکی و سپاه ناحیه اسدآباد به صورت مشترک همکاری دارند.

🔺 در اردوی جهادی امروز و ویزیت رایگان در روستای چنار سفلی؛🔻

💎 متخصص جراحی جهت ۲۰ نفر

💎 متخصص گوش و حلق و بینی جهت ۳۶ نفر

💎 متخصص زنان و زایمان جهت ۲۶ نفر

💎 مشاوره و ویزیت مامایی جهت ۲۰ نفر

💎 پزشک عمومی جهت ۶۵ نفر

👌 انجام شد.