در راستای اردوی جهادی ۴۰ روستا انجام شد؛

"ویزیت رایگان متخصصین از بیماران روستای چنار سفلی"

به مناسبت هفته بسیج و چهلمین سال تاسیس بسیج، متخصصین جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی و زنان امروز مراجعین مرکز چنار سفلی را به صورت جهادی و رایگان مورد ویزیت و معاینه تخصصی قرار دادند.

به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و متخصص جراح عمومی، دکتر شفیقیان معاون درمان و متخصص ENT و خانم دکتر قاسمی متخصص زنان و زایمان در این اردوی جهادی حضور فعال داشتند.

طرح بزرگ اردوی جهادی ۴۰ روستا به صورت هم‌زمان برای اولین بار در شهرستان اسدآباد انجام شده است و تا پایان هفته بسیج ادامه خواهد داشت.

در این طرح که به مناسبت چهلمین سال تشکیل بسیج در حال اجراست؛ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد (ریاست، معاونین و معاونت بهداشتی)، بسیج جامعه پزشکی و سپاه ناحیه اسدآباد به صورت مشترک همکاری دارند.

? در اردوی جهادی امروز و ویزیت رایگان در روستای چنار سفلی؛?

? متخصص جراحی جهت ۲۰ نفر

? متخصص گوش و حلق و بینی جهت ۳۶ نفر

? متخصص زنان و زایمان جهت ۲۶ نفر

? مشاوره و ویزیت مامایی جهت ۲۰ نفر

? پزشک عمومی جهت ۶۵ نفر

? انجام شد.