برای مشاهده گزارش تصویری از حضور پرشور ریاست، هیئت رئیسه و کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سیل جمعیت عزادار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اینجا را کلیک نمایید