🔺 بازدید سرزده شبانه دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست از بخش‌های مختلف بیمارستان حضرت قائم(عج)

◀️ رئیس دانشکده در این بازدید علاوه بر بازدید از بخش‌ها و بررسی ارائه خدمات درمانی بر بالین بیماران حاضر شد و ضمن عیادت از نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران بستری از نزدیک بازرسی به عمل آورد