🔺 جلسه معاون استاندار و کمیسیون اجتماعی استانداری همدان با حضور دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و دکتر عادلی معاون آموزشی دانشکده

◀️ این جلسه در راستای بررسی مشکلات دانشکده و رفع موانع موجود در همه حوزه‌ها و با تاکید بر حوزه درمان و بیمارستان حضرت قائم(عج)