📸 گزارش تصویری از بازدید دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از بخش‌های اورژانس و کرونای بیمارستان حضرت قائم(عج)

🔺 عصر دومین روز از سال ۱۳۹۹، دکتر بهنام رضا مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست به منظور تبریک سال جدید و پایش نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران، از بیمارستان حضرت قائم(عج) بازدید به عمل آوردند

#کمپین_بزرگ_در_خانه_می‌مانم
#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت
#کرونا_را_شکست_می‌دهیم