💢 جلسه ستاد مدیریت کرونا ویروس شهرستان اسدآباد به ریاست مجید درویشی فرماندار و با حضور اعضای این ستاد در محل فرمانداری تشکیل شد

🔺 از مهمترین مصوبات امروز ستاد شهرستانی مدیریت کرونا ویروس، تعطیلی کلیه صنوف و پاساژهای شهرستان به جزء خواربارفروشی، قصابی‌ها، مرغ فروشی، نانوایی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا ۱۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ (تا اطلاع ثانوی)

◀️ دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و دکتر نظری پویا معاون بهداشتی و همچنین روسای دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی و روسای صنوف شهرستان در این ستاد حضور داشتند

#کمپین_بزرگ_در_خانه_می‌مانم
#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت
#کرونا_را_شکست_می‌دهیم