به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی؛

"در حاشیه جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، رئیس دانشکده از حسین سلیمانی مدیر روابط عمومی تجلیل کرد"