📸 گزارش تصویری از بازگشایی مدارس شهرستان اسدآباد با رعایت موازین و پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با نظارت مستمر دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و همکاری خوب اداره آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد